FUMIGACJA- metoda polegająca na stosowaniu preparatów chemicznych tworzące lotne związki. Preparaty występują najczęściej w formie mgły (świece dymne). Jest to metoda fumigacji naziemnej. Metoda ta wykazuje mocne działanie i wymaga opuszczenia pomieszczeń od 12-48 godzin.