O firmie

Specjalistyczny Zakład D.D.D Insekt-Dom – Nasza firma działa na rynku Pest-Control od 1990 r.

Nieustanie wykonujemy zabiegi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji oraz zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami. Utrzymujemy czołową pozycję na rynku ochrony przed szkodnikami.

Nasza praca została wielokrotnie pozytywnie doceniona w czasie audytu przedstawicieli

Uni Europejskiej i USA na obsługiwanych przez naszą firmę obiektach.

Obiekty zabezpieczone są w zakresie ochrony przed szkodnikami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Posiadamy stosowne referencje, zaświadczenia, certyfikaty w zakresie prowadzonych usług.

Posiadamy Certifikat TUV Rheinland w dziedzinie systemów HACCP, ISO, BRC oraz PN-EN 16636
Pest-control wydany przez angielską jednostkę certyfikującą z siedzibą w Munchester Wielkiej Brytanii. Na co dzień obsługujemy kilkaset firm na terenie Polski, co owocuje naszym dużym doświadczeniem, renomą i zaufaniem klijentów. Opracowujemy oraz wprowadzamy procedury określające sposób postępowania w celu skutecznej ochrony zakładu prze szkodnikami zgodna z wymogami służb sanitarnych i weterynaryjnych, oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej normami ISO, HACCP , BRC. Insekt-Dom D.D.D Wierzchowski do zabiegów dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji stosujemy preparaty renomowanych producentów światowych, które posiadają aktualne pozwolenia i atesty Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Związku Higieny oraz posiadają karty charakterystyki zastosowanego preparatu. Cywilizowany świat coraz większą uwagę przywiązuje do higieny oraz środowiska naturalnego. Zabezpieczamy obiekty przemysłowe i wszystkich którzy dbają o higienę swojego otocznia i są zobligowani do zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z wymogami międzynarodowych systemów jakościowych GMP/GHP, HACCP, IFS/BRC, AIB ,PN-EN 16636. Zwalczamy szkodniki stosując najnowocześniejsze metody, urządzenia i technologię. Zdobyta wiedza z bogatym doświadczeniem jest gwarancja usług D.D.D na wysokim profesjonalnym poziomie.