Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami Radom

Firma instaluje zintegrowane systemy monitorowania i zwalczania szkodników. Opracowujemy oraz wdrażamy procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Profesjonalnie i tanio obsługujemy już zainstalowane systemy monitorowania i zwalczania szkodników. Prowadzimy monitorowanie i dokumentację zgodną z systemami jakości GHP, GMP, HACCP, ISO oraz wymogami służb sanitarnych i weterynaryjnych.Skutecznie i tanio zabezpieczamy przed gryzoniami obiekty stosując nowoczesne preparaty gryzoniobójcze.

Przeprowadzamy deratyzacje nor gryzoni zlokalizowanych przy obiektach lub na terenach zielonych. Jednokrotne pobranie preparatu jest śmiertelne dla gryzonia. Preparaty wykazują niższą toksycznośa w stosunku do nie zwalczanych gatunków oraz posiadają właściwości wabiąco-munifikujące.